Coaching

Algemeen
Bij coaching draait het om bewustwording van het eigen gedrag en de effecten van dit gedrag op de omgeving. De drie pijlers 'ontdekken van de eigen kracht en passie', 'durven & doen' en 'presenteren' staan centraal in het coachingstraject (zie bij diensten). We maken continu een koppeling naar de werksituatie waardoor we het 'geleerde' direct toepassen in de praktijk. Niet alleen praten maar vooral ook doen. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de praktijk start ik de coaching waar mogelijk met een sessie tussen medewerker, manager en coach. We formuleren de coachingsdoelen en gewenste resultaten en besteden aandacht aan voorbeeldsituaties van het gedrag in de praktijk.

Voorbeeldvragen
 • ik wil me ontwikkelen tot allround manager en minder meewerkend voorman zijn;
 • hoe leer ik mijn grenzen beter te bewaken?;
 • ik moet werken aan mijn assertiviteit en mezelf beter leren profileren;
 • ik wil werken aan coachend leiderschap;
 • ik wil wel maar durf niet;
 • ik wil me professionaliseren als loopbaancoach.

Werkwijze
 • Telefonisch contact waarin u de vraag uiteenzet.
 • Er volgt een uitnodiging voor een vrijblijvend oriŽnterend gesprek. In dit gesprek gaan we na wat de vraag is, wat de coachingsdoelen zijn, wat ik kan betekenen en hoe een traject eruit ziet. Belangrijk is dat de deelnemer ervaart of er een klik is.
 • Een offerte volgt met daarin mijn plan van aanpak (wordt mondeling toegelicht).
 • De coaching start waar mogelijk met een eerste sessie tussen mij, medewerker en manager. We concretiseren de coachingsdoelen en ik vraag naar voorbeeldsituaties van gedrag in de werksituatie. We maken afspraken over de terugkoppeling. De resultaten moeten immers in de praktijk zichtbaar worden.
 • Het aantal coachingsessies is afhankelijk van de vraag en situatie van de deelnemer.
  Ik spreek bij voorkeur een beperkt aantal sessies af om van daaruit verder te bezien wat eventueel nog nodig is. Dit zet iedereen op scherp.
 • De coaching wordt beŽindigd met een terugkoppelingsgesprek tussen mij, medewerker en manager. De deelnemer schetst zijn eigen plan van aanpak.