Maatwerk

Bij het bouwen van mijn programma's maak ik gebruik van drie pijlers. Het zijn de fundamenten om tot ontwikkeling en daadwerkelijke verandering te komen.

Deze pijlers zijn:
 1. Ontdekken van de eigen kracht:
  Om sturing te geven aan de persoonlijke ontwikkeling is het belangrijk bewust te zijn van de eigen kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen. Wat maakt de deelnemer krachtig, uniek en authentiek? Waar wil hij/zij voor staan en wat zijn belangrijke persoonlijke waarden? Vanuit persoonlijke kracht ontstaan wensen en beweging. Verder gaan we na hoe de deelnemer een verandering tegemoet treedt. Wat heeft hij/zij nodig om in beweging te komen? Een succesvolle verandering staat of valt bij of een persoon de verandering aangaat op de manier die bij hem/haar past.

  Ontdekken van de passie:
  Inzicht in drijfveren en in datgene wat inspireert. Dat betekent stilstaan bij je passie en de vraag: wat wil ik eigenlijk? Of bij een 'opgelegde' verandering is het van belang je af te vragen of de verandering past bij jouw persoonlijke ambitie en ontwikkeling. EssentiŽle voorwaarden om in actie te komen zijn het hebben van een duidelijke concrete wens en het geloof in de haalbaarheid van de wens. Juist bij het ontdekken van je passie komen vaak gedachten op die voorzichtig, besluiteloos en onzeker maken. Het is van belang grip te krijgen op deze belemmerende overtuigingen.

 2. Durven & Doen (uit de comfortzone treden)
  Deze pijler daagt uit om letterlijk te ervaren wat het is om in beweging te komen. Dat vraagt om durf. In een programma zitten altijd onderdelen waarbij we uit de comfortzone treden zodat we letterlijk experimenteren met ander gedrag.

 3. Presenteren (zichtbaarheid geven aan de verandering)
  We besteden ruimschoots aandacht aan het feit hoe je ruchtbaarheid en zichtbaarheid geeft aan de gewenste koers/ beweging. Hoe presenteer je jezelf aan de buitenwereld om daadwerkelijk de gewenste resultaten te bereiken?