Loopbaanadvies

Algemeen:
Een loopbaanprogramma levert concrete handvatten om de juiste beslissingen te nemen ten aanzien van de loopbaan.

Wanneer mensen voor keuzes staan zijn ze geneigd te kijken naar wat ze al gedaan hebben en wat ze kunnen. Juist bij keuzemomenten komt het aan op het stellen van de vraag: wat wil ik eigenlijk? Waar ligt mijn passie en over welke talenten beschik ik nog meer? Mensen zijn vaak gestimuleerd om datgene te doen waar ze goed in zijn en in uitblinken. Bij de vraag 'wat wil je' komt het aan op het ontdekken van wat je nog meer zou willen en wat nog meer bij je past. Daarbij hoort ook de vraag: wat maakt mij krachtig, uniek en authentiek? Tenslotte volgt de cruciale vraag: hoe ga ik datgene wat ik wil en bij mij past als persoon bereiken? Het moet immers wel in jouw leven passen. Kortom, de drie pijlers staan centraal in het loopbaantraject (zie verder onder diensten).

Voorbeeldvragen:
 • ik wil graag ondersteund worden bij het vinden van een andere baan;
 • moet mijn volgende stap nu een leidinggevende functie zijn?;
 • ik weet niet wat mijn volgende stap moet zijn, waar liggen mijn talenten?

Werkwijze
 • Telefonisch contact waarin u de vraag uiteenzet.
 • De deelnemer wordt uitgenodigd voor een vrijblijvend oriŽnterend gesprek.
  In dit gesprek gaan we na wat de vraag is, wat ik kan betekenen en hoe een traject eruit ziet. Belangrijk is dat de deelnemer een klik ervaart.
 • Een offerte volgt met daarin mijn plan van aanpak.
 • Het aantal sessies is afhankelijk van de vraag en situatie van de medewerker.
  Ik spreek bij voorkeur een beperkt aantal sessies af om van daaruit verder te bezien wat eventueel nog nodig is. Dit zet iedereen op scherp.
 • Het traject wordt bij voorkeur beŽindigd met een terugkoppelingsgesprek tussen mij, deelnemer en manager. De deelnemer licht zijn eigen plan van aanpak mondeling toe.

Groepsgewijze programma's
Ik bied ook groepsgewijze loopbaanoriŽntatie programma's aan. Deze programma's worden in company gegeven. Afhankelijk van het doel van het programma zijn er verschillende vormen mogelijk. Neem contact op voor meer informatie.

Opzet loopbaan c.q. mobiliteitscentra
Ik ondersteun organisaties bij de opzet en positionering van loopbaancentra binnen organisaties. Neem contact op voor meer informatie.