Outplacement

Algemeen
Bij outplacementvraagstukken werk ik samen met Jan Willem Fiechter. In onze werkwijze hanteren wij een aantal uitgangspunten:

1. Sluit aan bij de deelnemer; hoe komt hij/zij in beweging?
Iedere deelnemer vereist een unieke benadering. Dat betekent dat we aansluiten bij het type deelnemer, fase in de carrière, wijze waarop iemand leert en in beweging komt. Maar ook bij de bagage die al voorhanden is. Herhaling is vervelend, komt de scherpte niet ten goede en is zonde van de investering. Veel professionals en managers hebben bijvoorbeeld coaching dan wel trainingen gehad op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Indien een manager aangeeft al een uitgebreide zelfanalyse gedaan te hebben ligt het niet voor de hand daar weer mee te starten. Wel wordt hij dan door ons uitgedaagd zijn mogelijkheden en kracht te optimaliseren. Bijvoorbeeld in een sollicitatiegesprek met een ervaren recruiter laten zien dat zijn persoonlijke verhaal staat. Tijdens de actie wordt zichtbaar waar de puntjes op de i gezet moeten worden. Het resultaat is dat de ontwikkeling versneld wordt omdat de noodzaak gevoeld is.

2. Zet inzichten om in gedrag
Ons motto is: niet alleen praten maar ook doen. Zo maakt de deelnemer na een zelfanalyse en marktanalyse niet alleen een samenvatting maar presenteert hij de bevindingen aan ons. Door het onderdeel 'presentatie' in het hele traject op te nemen wordt het presenteren meer eigen. Bovendien wordt letterlijk gevoeld en gezien of het verhaal past bij de deelnemer en dat hij motivatie en kracht uitstraalt. Dit vergroot de kans op het daadwerkelijk bemachtigen van de juiste baan.

3. Zet meerdere professionals in bij de begeleiding
We zetten standaard verschillende professionals in bij de begeleiding. De deelnemer wordt door een vaste adviseur begeleid. Tijdens het traject ontmoet hij ook andere adviseurs. Bijvoorbeeld bij de module 'de generale' (de ultieme sollicitatietest) of tijdens het gesprek bij de recruiter. Dit is een manier om de deelnemer uit de 'comfortzone' van de vertrouwde vaste adviseur te halen. Hij leert zo meebewegen met de persoon die voor hem zit zodat hij zich goed voorbereid op het sollicitatieproces. Bovendien krijgt hij van meerdere personen feedback op zijn presentatie en tips en suggesties bij het vinden van een baan. Dit vergroot het leereffect aanzienlijk.

4. Houd het up to date en up tempo
We bieden concrete up to date modules aan (zie bij modulair aanbod) en houden het tempo erin door concrete termijnen af te spreken met evaluatiemomenten. Tijdens het evaluatiemoment wordt gekeken of een vervolg noodzakelijk is. Dit zet iedereen op scherp.

Werkwijze
  • De deelnemer wordt uitgenodigd voor een vrijblijvend oriënterend gesprek. In dit gesprek gaan we na wat de deelnemer nodig heeft en welke modules passend zijn. Belangrijk is dat de deelnemer ervaart of er een klik is met de vaste adviseur en vice versa.
  • Een offerte volgt met daarin ons maatwerk plan van aanpak. Daarbij worden ook afspraken gemaakt omtrent de terugkoppeling.
  • De begeleiding gaat van start als het vertrekpunt voor alle partijen duidelijk is. Er is een einddatum vastgesteld, het is duidelijk of de deelnemer al dan niet vrijgesteld wordt van werk en op welke begeleiding (termijn) de deelnemer recht heeft. Wij zien dit als een belangrijke voorwaarde om resultaat te boeken
  • Wij werken modulair. Klik hier voor een greep uit ons aanbod. Afhankelijk van de behoefte ontwikkelen wij ook maatwerk modules.