Trainingen en Workshops

Algemeen
Trainingsprogramma's en workshops bied ik op maat aan. De programma's die ik ontwikkel zijn gericht op de persoonlijke groei en ontwikkeling van mensen. De fundamenten voor de trainingsprogramma's vormen de drie pijlers: 'ontdekken', 'durven & doen' en 'presenteren' (zie verder onder diensten).

Voorbeelden van vragen
  • we willen een Young Potential Programma met nadruk op het feit dat Young Potentials zichzelf leren kennen en zijn;
  • ontwikkel een workshop:'wat onderscheidt mij?' voor interim professionals;
  • vooruitlopend op onze krimpdoelstellingen willen we onze medewerkers uitdagen in beweging te komen;
  • ontwikkel een programma waarin medewerkers de eigen werksituatie onder de loep nemen (Career Scan Programma);
  • de wil om te veranderen is er maar nu komt het er op aan. Hoe kunnen wij als organisatie stimuleren dat de medewerkers in actie durven komen?

Werkwijze
  • Het startpunt betreft een oriŽnterend gesprek. Wat is de vraag, wat is het doel van de het programma, wanneer spreken we over een succes, welke eisen stelt de organisatie, hoe geeft men gevolg aan het programma etc.
  • Een offerte volgt met daarin mijn plan van aanpak. Deze offerte licht ik mondeling toe. Onderdeel van het plan van aanpak vormt een nadere kennismaking met de doelgroep waardoor het programma aangescherpt kan worden.
  • Het programma volgt en wij hebben continu terugkoppelingsmomenten.
  • Na het programma volgt wederom een gesprek. Zijn de resultaten gehaald en wat is nodig om de resultaten te borgen.