Visie

Ik vind het een uitdaging om mensen mogelijkheden in zichzelf te laten ontdekken. Mensen kunnen vaak veel meer dan zij voor mogelijk houden. Ook is het de kunst om te ontdekken hoe zij hun talenten optimaal kunnen inzetten.

Ik wil mensen laten ervaren dat ze in alle omstandigheden keuzemogelijkheden hebben en zelf verantwoordelijk zijn om sturing te geven. Belangrijk is dat mensen de tijd nemen en krijgen om stil te staan bij hun ontwikkeling. Even niet doorrennen maar pas op de plaats maken om de koers te bepalen.

Mijn doel is concrete en zichtbare resultaten te bereiken voor zowel de deelnemer(s) als de organisatie. Dat vraagt om een nauw samenspel tussen alle betrokkenen. Een succesvol ontwikkelingstraject start met duidelijke doelstellingen en helder geformuleerde resultaten. Hier start mijn bijdrage. Helpen bij het verduidelijken van de verwachtingen naar elkaar toe en het concretiseren van de doelstellingen. Wanneer is een ontwikkelingstraject succesvol en wat betekent dat voor desbetreffende medewerker(s)? Maar ook: wat betekent het voor de organisatie? Hoe wil en kan men vervolg geven aan een ontwikkelingstraject?

Iedere vraag is uniek. Kant en klare producten en programma's doen afbreuk aan de dynamiek die past bij het 'in ontwikkeling zijn'. Ik lever maatwerkprogramma's die gebouwd zijn rond drie pijlers: het ontdekken van de eigen kracht en passie, durven en doen en presenteren. Dit zijn de fundamenten om tot ontwikkeling en daadwerkelijke verandering te komen. Lees verder over maatwerkprogramma's onder de kop diensten.

Ik werk voor bedrijven en instellingen in zeer uiteenlopende branches. Hoewel iedere branche zijn eigen kenmerken heeft draait het altijd om de mens in de organisatie met zijn eigen vraagstukken en onzekerheden.

Durf

Durf indruk te maken. Vooral op jezelf.
Durf het aan om uit je twijfels op te springen
en te zingen: hier ben ik en waarom niet!

Vouw je zelfvertrouwen als een feestversiering uit
en jaag een nieuw en onbedwingbaar vreugdevuur
over de donkere binnenplaats van je gedachten.

Weg met al dat halfzachte knielen voor besluiteloosheid.
Verdom het om nog langer één seconde van je leven
toe te geven aan het zoeken en het tasten.

Ontdek hoe alles anders kan en anders wordt
wanneer je je van alle aarzeling ontdoet.
Vertrouw erop, het is goed om het contract
met de lafheid te ontbinden. Het is goed
om niet te wankelen. Het is goed
om deze tijd met je talent te betoveren.

Buig je aftocht tot een intocht om.
Weet jezelf te heroveren

Arthur Lava